کافه کادو

 > 

تولیدکنندگان

 > 

کاف

  

زمینه فعالیت :

پوشاک

کاف

همواره می توان از زاویه تازه ای به دنیای گذشته و حال و آینده نگریست و من کیوان کاشی آن نقطه نظر دلپذیر و لذت بخش و کمی کنایه آمیز را انتخاب می کنم و می خواهم بدین طریق شما را به دنیای جدیدی وارد سازم و حتی با عشق و هیجان به وجد آورم.حماسه ها و داستان ها و خاطرات ما در ما زنده اند و با ما و در زمانه ما زندگی می کنند؛ هدف گذشتن از مرزها و بازگوکردنشان با داستانی نو است که شاید حکایت روزگار ما باشد و این ها همگی با تولد دوباره ادب و هنر و فرهنگ ایرانی در زندگی روزمره مان میسر می گردد که با شما عزیزان سهیم خواهم شد.

هنرمندان / برندهای مشابه

ابریشم کالکشن

بهزاد آرت

کاف

گروه طراحی جامخانه

گروه هنری گُدار

مثلث

 > 

تولیدکنندگان

 > 

کاف

درباره کافه کادو