کافه کادو

 > 

تولیدکنندگان

 > 

الهام قشقایی

  

زمینه فعالیت :

الهام قشقایی

اینجانب الهام قشقایی مشغول به ساخت النگو و فیل های سرامیکی میباشم. روش ساخت این اثر بصورت ریخته گری میباشد و طی ۳ بار پخت در کوره و انجام مراحل پرداخت ، لعاب و طراحی به صورت نهایی در می آید.هنرمندان / برندهای مشابه

عروسک خمیری

غزل

دستافریده های سپیدار

 > 

تولیدکنندگان

 > 

الهام قشقایی

درباره کافه کادو