کافه کادو

 > 

تولیدکنندگان

 > 

کافه کادو

 > 

انگشتر تک سنگ

انگشتر تک سنگ

کد محصول  113
قیمت  30000 تومان
قیمت حراجی  22000 تومان
جنس  برنج

  سبد خرید

برای بهبود محصول نظر بدهید

خوشم اومد

سایر محصولات کافه کادو

کيف و شال درخت ميوه

20%
تخفیف

54000 تومان
44000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر اين سو و ان سو

28000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر پيچي

30%
تخفیف

21000 تومان
17600 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر تک سنگ

30%
تخفیف

30000 تومان
22000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر حوض پيچک

30%
تخفیف

31000 تومان
23000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر گل سنگ عقيق

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر گل سنگ

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر ماهي حوت

30%
تخفیف

42000 تومان
30000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر مسي

30%
تخفیف

69000 تومان
49000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر سنگ و انار

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر شمش گرد

30%
تخفیف

28000 تومان
22000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر خط خطي

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

دستبند پرنيان

30%
تخفیف

49000 تومان
36000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

دستبند سنگ و ماهي

20%
تخفیف

32000 تومان
26000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره پرنده در محراب

20%
تخفیف

32000 تومان
26000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره پرنده آزاد

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره برگ سبز

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره حوض ماهي

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره پرنده و بامبو

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره پرنده

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گوشواره پرنده در قاب

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

عروسک مادر و کودک

64000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

عروسک هاي لي لي پوت - بزرگ

71000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ماگ متولد دي ماه

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست قالي

30%
تخفیف

53000 تومان
38000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست نستعليق

30%
تخفیف

53000 تومان
38000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست نستعليق

30%
تخفیف

53000 تومان
60000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست ترنج

30%
تخفیف

53000 تومان
38000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست پرنده تاجدار

20%
تخفیف

51000 تومان
36000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف نيمايي-سبزآبي

42000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جا کليدي آشيانه

30%
تخفیف

29000 تومان
22000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جاکليدي طرح خرسي

20%
تخفیف

26000 تومان
22000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند سه گرد

40000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند پرنده بر شاخسار

30000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند مشق اشک

39000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند گل و مرغ

42000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند بلند

40%
تخفیف

33000 تومان
21000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند سراميکي گرگ

40%
تخفیف

58000 تومان
36000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند سراميکي روباه

51000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند سراميکي لانه پرنده

30%
تخفیف

60000 تومان
44000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ساعت مرد

30%
تخفیف

51000 تومان
36000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف و شال باغ گل

20%
تخفیف

61000 تومان
49000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف و شال درخت ميوه مشکي

20%
تخفیف

54000 تومان
44000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جا کليدي سيمرغ

20%
تخفیف

37000 تومان
21000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ست بنفش

52000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف پول تمبر گل سرخ

32000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف پول و آئينه گل بن مشکي

43000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف پول و آئينه گل بن يشمي

43000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف دوشي لاجورد

42000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف دوشي بهار

42000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش گل بهار

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش خال خالي کوچک

26000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش گل گلي

26000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ماگ

24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ست اسليمي

85000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ست دلداده

30%
تخفیف

82000 تومان
544000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايشي آبرنگي

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش بنفش

26000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش گل درشت - صورتي

24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش جغد-آبي

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش -زمينه مشکي

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش چارخونه

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف لوازم آرايش خال خالي

28000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست سنگ سرخ

30%
تخفیف

51000 تومان
36000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کاسه هاي چشم فيروزه اي

89000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کيف دوشي کوچک

59000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

گردنبند کاشيکاري

35000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست گل و مرغ

52000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست انار سبز

20%
تخفیف

79000 تومان
64000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جاکليدي طرح ايفل

19000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر بند انگشتي درخت

16000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر بند انگشتي

16000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر تخت

24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر دوقلو

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر ماهي فيروزه اي

32000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

انگشتر سنگ و انار

30%
تخفیف

33000 تومان
24000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

قاب مرغ و انار

20%
تخفیف

28000 تومان
23000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جفت جاشمعي قاجار سبز

19000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جعبه کادويي کوچک

7000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جعبه کادويي کوچک

7000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جعبه کادويي متوسط

8000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جعبه کادويي متوسط

8000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

جفت لي لي پوتي - بزرگ

71000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

لي لي پوتي هاي کوچک چارخونه

59000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

عروسک هاي لي لي پوت - کوچک

59000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

ماگ شبيه معجزه

29000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کراوات گل و مرغ

49000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

کروات شاهزاده قجري

49000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست فيروزه

20%
تخفیف

53000 تومان
43000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

نيم ست نقش

20%
تخفیف

51000 تومان
42000 تومان
  مشاهده
  سبد خرید

این محصولات رو هم ببینید

محصولات مشابه از گروه زيورآلات برای شما پیدا کردیم ، این ها رو هم نگاه کنید !

النگو سراميکي

52000 تومان

گردن آويز

42000 تومان

انار

34000 تومان

گردنبند دست ساز سراميكى

9000 تومان

النگو سراميکي

52000 تومان

انگشتر انار

34000 تومان

گوشواره انار

59000 تومان

گردنبند

36000 تومان

دستبند

69000 تومان

اويز رو مانتويي گلدوزي

42000 تومان

دستبند چرمي هـ

39000 تومان

دستبند چرمي بندي 2.5 سانت

22000 تومان

گردنبند طرح مار

23000 تومان

گوشواره انار

334000 تومان
264,000 تومان

گردنبند طرح برگ

18000 تومان

ست طلاي ماه تولد بهمن سنگ عقيق امپريال

4450 تومان

نيم ست

49000 تومان

ست طلاي ماه تولد اذر سنگ سوداليت

4450 تومان

النگو سراميکي

52000 تومان

دستبند سبز و بنفش 1

49000 تومان
22,500 تومان

گردنبند

374000 تومان
296,000 تومان

گردن آويز طرح قلب

26000 تومان

گوشواره

339000 تومان
268,000 تومان

گردن آويز

24000 تومان

فروشگاه های مشابه

فروشگاه های مشابه دیگری که در همین حوزه فعالیت میکنند را هم مشاهده کنید .

Bijanarts

زیورهای خورشید جولایی

قبله

ملاذ

هونر

GHARIBNEJAD

دستدوز های چرمی روژ

هورمهر

الیما آرت/elimaart

گالری هوم

وانیتار

Braza jewelry

زرطلا

گالری هانا

دُرج

زیورآلات فر

لوتوس

کافه کادو

Kifta

شمسه (دست ساخته های فلزیِ شمسه)

Artishglass

گروه هنری گُدار

پيراهه ديزاين

مانی بافت

mozhi handmade

پرهند

معصومی گالری

صنایع دستی فلزی ساوا

ابریشم کالکشن

Charmdoozak_Leather

چرم بلوط

Yummy Funny Store

مثلث

چوماج

چرم دستدوز عارف

آرا گالری

عروسک خمیری

کافه کادو ، خانه هنرمندان !

شما هم هنرمند هستید ؟ به راحتی پنل خودتون رو در کافه کادو داشته باشید و مستقیما محصولاتتون رو عرضه کنید

 > 

تولیدکنندگان

 > 

کافه کادو

 > 

انگشتر تک سنگ

درباره کافه کادو