کافه کادو

زير اندازهاي سنتي ايران، بخش سوم: گبه

-

      |    

-

      |    

-

       |    

1395\04\26

  

 

مهم ترين زيراندازهاي سنتي ايران شامل حصير زيرانداز ، نمد زيرانداز ، پلاس ،گليم ، گبه ، زيلو ، قالي و جاجيم هستند. در سري مقالات "زير اندازهاي سنتي ايران" به طور خلاصه به معرفي هر يک از اين هنرها ميپردازيم.  اين مقاله به معرفي گبه اختصاص دارد.

زير اندازهاي سنتي ايران، بخش سوم: گبه

 

از « گبه » با نام « خِرسَک » هم ياد شده است که البته درست نيست زيرا به هر فرش درشت بافت تا رجشمار22 که طبعاً داراي پرزهاي بلندي هم هست ، خرسک مي گويند . لذا در تعريف گبه بهتر است بگوييم که نوعي فرش و بافته ي داري است ، گره دار ، تمام پشمي ، ذهني بافت که مي تواند خود رنگ يا رنگي باشد . نکته ي ديگر آن که گبه با پرزهاي بلند و طرح هاي هندسي يا شکسته مشخص مي شود . منظور از خود رنگ بودن ، آن است که بر روي نخ هاي پشمي مورد مصرف در بافت ، هيچ گونه عمليات رنگرزي انجام نشود .

ويژگي مهم گبه ، به طراحي و نقش پردازي آن مربوط مي شود که زن بافنده با استفاده از احساسات و تخيل خود و با آزادي کامل و بدون قيد و بند ، نقش هاي متفاوتي را بر روي بافته خود پديد مي آورد .

مراکز اصلي و مهم بافت گبه ، مناطق عشايري و روستايي استان هاي فارس ، بوشهر ، کهگلويه و بويراحمد و خوزستان تشکيل مي دهد . البته در استان فارس گبه هايي با نقش شير که به « گبه ي شيري » معروف است بافته مي شود . ابزار و وسايل کار گبه بافي ، همان وسايل کار قالي بافي است و گبه به واسطه ي درشت بافت بودن در واقع « فرش زيرپا » نام گرفته است علي رغم آن که زيبايي و جلوه ي خاص و جايگاه ويژه ي خود را دارد .

 

گبه

تصوير 1- نمونه اي از آثار گبه

 

گبه

 

تصوير 2- نمونه اي از آثار گبه

 

گبه

 

تصوير 3- نمونه اي از آثار گبه

 

گبه

 

تصوير 4- نمونه اي از آثار گبه

 

 

تصوير 5- نمونه اي از آثار گبه

 

 

منابع: ياوري، حسين، شناخت صنايع دستي ايران، تهران، مهکامه، 1393

صنایع دستی

خلاقانه

اخبار و رویدادها


درباره کافه کادو