زير اندازهاي سنتي ايران، بخش چهارم:قالي (2)

-

      |    

-

      |    

-

       |    

1395\05\07

  

 

مهم ترين زيراندازهاي سنتي ايران شامل حصيرزيرانداز ، نمد زيرانداز ، پلاس ،گليم ، گبه ، زيلو ، قالي و جاجيم هستند. در سري مقالات "زير اندازهاي سنتي ايران" به طور خلاصه به معرفي هر يک از اين هنرها ميپردازيم. در قسمت 1 اين مقاله به طور خلاصه در خصوص تعريف قالي، چگونگي بافت، تقسيم بندي طرح ها توضيح داده شد. در اين بخش به ادامه معرفي طرح ها و مراکز بافت قالي اشاره ميشود.

زير اندازهاي سنتي ايران، بخش چهارم:قالي (2)

 

يکي از انواع تقسيم بندي هاي طرح طبقه بندي شرکت سهامي فرش ايران است که در زير مشاهده ميکنيد:

4 – طبقه بندي شرکت سهامي فرش ايران

شرکت سهامي فرش ايران در سال 1352 ، طرح هاي عمده ي قالي ايران را در 19 گروه به شرح زير طبقه بندي کرد :

طرح هاي آثار باستاني و ابنيه ي اسلامي ، طرح هاي شاه عباسي ،طرح هاي اسليمي ( تصوير1)، طرح هاي افشان، طرح هاي اقتباسي ، طرح هاي بندي ( واگيره اي ) (تصوير 2) ، طرح هاي بته اي ، طرح هاي درختي (تصوير 3)  ، طرح هاي ترکمن ( بخارا ) (تصوير4) ، طرح هاي شکارگاهي (تصوير5) ، طرح هاي قابي ( خشتي ) (تصوير 6)، طرح هاي گل فرنگ (تصوير 7) ، طرح هاي گلداني (تصوير 8)، طرح هاي ماهي درهم ، طرح هاي محرابي (تصوير9) ، طرح هاي محرمات-در اين طرح ها متن فرش از جهت طولي به چند رديف موازي تقسيم مي شود. درون اين رديف ها با نگاره هايي همچون بُته جِقه، انواع اسليمي و يا ختايي و گل و برگ تزئين مي شود(تصوير10). ، طرح هاي هندسي ، طرح هاي ايلي ( عشايري ) ، طرح هاي تلفيقي

 

قالي

تصوير1- طرح اسليمي

قالي

تصوير2- طرح واگيره اي يا بندي 

قالي

تصوير3- طرح درختي

قالي 

تصوير4- طرح ترکمني

 قالي 

تصوير5- طرح شکارگاه

قالي

تصوير6- طرح خشتي

قالي 

تصوير7- طرح گل فرنگ

قالي

تصوير8- طرح گلداني 

قالي

تصوير9- طرح محرابي

قالي 

تصوير10- طرح محرمات

 

از مراکز مهم قالي بافي ايران بايد از تبريز ( و برخي از مناطق شهري ، روستايي و عشايري استان آذربايجان شرقي ، همچون هريس ، گوراوان ، مهربان ، بخشايش ، مرند ، مراغه و ... ) اصفهان ، کاشان ، نايين ، قم ، سنندج و بيجار ( در استان کردستان ) ، کرمانشاه و سنقر کليايي ( در استان کرمانشاه ) ، ارک ، کرمان و راور و افشار ( در استان کرمان ) ، ترکمن صحرا ، قشقايي و شيراز ( در استان فارس ) ، همدان و چهارمحال و بختياري نام برد . اما خوشبختانه قالي در تمامي شهرها ، همه ي مناطق عشايري و بسياري از روستاها ( حدود 28000 روستا ) بافته مي شود . گفتني است که امروزه شهر تهران نيز به مرکزي براي بافت قالي هاي نفيس و من جمله تابلو فرش تبديل شده است .

 

 

 

منابع: ياوري، حسين، شناخت صنايع دستي ايران، تهران، مهکامه، 1393

 

صنایع دستی

خلاقانه

اخبار و رویدادها


درباره کافه کادو