> 

دستافریده های سپیدار

دستافریده های سپیدار

تولید دفترچه و تقویم دست ساز با انواع جلدهای پارچه ای ، چوبی و مقوایی. کاغذهای مورد استفاده در این دفترچه ها از نوع مرغوب است.

زمینه فعالیت : 

کتاب و نوشت افزار

دفتر سیمی زمینه سبز کم رنگ با گل قرمز 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " زبان احساس مرا "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه صورتی با گل بنفش

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه مشکی با گل سبز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه مشکی با گل قرمز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه مشکی با گل کرم

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه بنفش با گل قرمز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه کرم با گل صورتی

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی ضلع زمینه آبی با گل قرمز درشت

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه سبز با گل صورتی ریز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه کرم با گل قرمز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه کرم با گل صورتی

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه مشکی با گل سبز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه خاکی با گل زرد

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه مشکی با گل صورتی

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه کرم با گل صورتی بنفش

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه مشکی با گل قرمز

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه سبز با گل صورتی درشت

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی دل زمینه سرمه ای با گل گلبهی

29000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه سبز کم رنگ با گل قرمز 23/5 × 23/5

10%
تخفیف

41000 تومان
37300 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل قرمز 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل سرخابی درشت 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل سرخابی ریز 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل قرمز 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه سرمه ای با گل گلبهی 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی کم رنگ با گل بنفش 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی با گل قرمز 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه زرشکی با گل گلبهی 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی با گل سرخابی 23/5 × 23/5

41000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه زرشکی با گل گلبهی 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل کرم 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل قرمز 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی با گل قرمز 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل قرمز 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل صورتی ریز 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل صورتی درشت 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی با گل سرخابی 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل سبز 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل سرخابی 11/5 × 11/5

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه خاکی با گل صورتی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه صورتی با گل صورتی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل صورتی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه مشکی با گل قرمز 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل صورتی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه آبی با گل سرخابی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل قرمز 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه بنفش با گل قرمز 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر سیمی زمینه کرم با گل زرشکی 14 × 14

21000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه زرشکی با گل صورتی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه مشکی با گل صورتی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت سبز خال خالی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه سبز با گل قرمز 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه مشکی با گل قرمز 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه کرم با گل زرشکی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت آبی خال خالی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه کرم با گل صورتی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت آجری با گل سبز 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت مشکی خال خالی 14 × 14

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه آبی با گل صورتی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه زرشکی با گل صورتی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه کرم با گل صورتی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زمینه کرم با گل سرمه ای 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت سبز خال خالی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت آبی خال خالی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر یادداشت زرشکی خال خالی 10 × 18

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " منگنه ای تو بمن "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " زندگی لبخند معنا دار "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " صدایم کن "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " من ادامه میدم "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " آنکه بی باده "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی جیبی 7 × 11/5 " کلید "

19000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " دنیای این روزا "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " کلید "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " سرشارم از خیال "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " زبان احساس مرا "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " ول کن جهان را "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " گوگل "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " تو چنان در دل "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " سوپر من "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " تو آن شعری "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 10 × 17/5 " من از قیدت "

24000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " گوگل "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " صدایم کن "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " تو آن شعری "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " عجب حلوا "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " سرشارم از خیال "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " دلبر و یاور "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " کلید "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " سوپر من "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " من از قیدت "

30000 تومان
  سبد خرید

دفتر چوبی خاطرات 14 × 21/5 " من ادامه میدم "

30000 تومان
  سبد خرید

روزشمار صدساله

34000 تومان
  سبد خرید

روزشمار صدساله

34000 تومان
  سبد خرید

روزشمار صدساله

34000 تومان
  سبد خرید

تخته سياه

36000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه بدون خط سيمدل

29000 تومان
  سبد خرید

دفترچه جلد چوبي (تو آن شعري که من جايي نمي‌خوانم)

30000 تومان
  سبد خرید

دفترچه جلد چوبي (صدايم کن صداي تو ترانه‌ است)

30000 تومان
  سبد خرید

دفترچه جلد چوبي (تو به من منگنه اي)

30000 تومان
  سبد خرید

دفترچه جلد چوبي (من از قيدت نميخواهم رهايي)

30000 تومان
  سبد خرید

دفترچه جلد چوبي (دلبر و يار من تويي)

30000 تومان
  سبد خرید

روزشمار صدساله

34000 تومان
  سبد خرید

همراه ما باشید

کافه کادو را دنبال کنید !

کافه کادو هر روز محصولات جدیدی رو معرفی میکنه و تخفیفات مختلفی روی محصولات میگذاره .
اگر علاقمندید که در جریان آخرین تخفیفات ، محصولات جدید و کمپین های هیجان انگیز کافه کادو باشید حتما ما رو دنبال کنید

 > 

دستافریده های سپیدار

قیمت مناسب

با بهترین قیمت و بی واسطه از تولیدکننده بخرید

عاشقش میشوید

محصولات ایران ساخت دوست داشتنی و خاص ، پر از انرژی مثبت

کلکسیون متنوع

انتخاب از میان 60000 محصول از صدها برند ایرانی

یک کادوی عالی

کادوهایی کمیاب ، خاص و به یادماندنی با بسته بندی زیبا

درباره کافه کادو