کافه کادو

حمایت 360 درجه از تولیدکنندگان ایرانی

حمایت از تولید ایرانی ، حمایت از خرید ایرانی

ما بر این عقیده ایم که بخش اعظم حمایت از تولیدکننده ایرانی در بهبود فروش محصولات ایشان تعریف میگردد . لذا پلتفرمی تدارک دیده ایم تا تمام نیازهای فروش یک کسب و کار نوپا را پوشش دهد.
از سوی دیگر معتقدیم که با تقویت قدرت خرید مشتریان ، در نهایت تولیدکننده ایرانی هم منتفع خواهد شد. لذا شرایط خرید اقساطی توسط کالا کارت را فراهم کرده ایم .

نحوه فروش در کافه کادو

راهنمایی در مورد نحوه کار کافه کادو، بهترین پلتفرم فروش دستآفریده های ایرانی

کافه کادو چطور کار میکند؟

ثبت نام کالا کارت

ثبت نام کالاکارت برای خرید قسطی محصولات تولید ایرانی

ثبت نام کالاکارت

درباره کافه کادو